BWCs strategi

På Brick Warehouse Consultants smälter vi samman vår passion för affärsutveckling och ledarskap med ett stort intresse för både människor och nya utmaningar.

Våra värderingar – kundnytta, handlingskraft, integritet, pålitlighet.

Detta tillsammans med en stor social begåvning och en väl utvecklad kommunikativ förmåga gör att Du har en idealisk partner, som kan hjälpa att bygga starka och långvariga relationer med dina kunder.

Affärsidé– BWC consultants skall tillgodose och skapa mervärde för kunderna inom tillverknings- och processindustri samt handelsföretag i Sverige och Norge. Detta sker genom våra konsulters egna erfarenheter, kärnkompetenser och ständiga utveckling i våra uppdrag samt support från våra nätverk.

Framgångsfaktorer– Centralt i alla nivåer genom att vi är målinriktade med mätbara insatser, har pedagogisk implementering och använder oss av Shop floor Management.

HörnstenarKultur som kännetecknas av kompetens, pålitlighet, erfarenhet, noggrannhet, förtroende och kvalitet.
Verktygslåda som stödjer vårt arbete.
Resurser som är både generalister och specialister inom minst ett område.
                              Arbete på plats tillsammans med kunden.

Styrkor– Vi ser till helheten, söker enkelheten, arbetar utmed hela skalan och är resultatinriktade.