Karlshamn: +46 70 591 80 23

Vår historia

tegelHistorien är viktig för oss och något som vi är stolta över. Den har tagit oss från Eskilstuna till Karlshamn

Namnet Brick Warehouse Consultants kommer från den magasinsbyggnad i Eskilstuna där företaget hade sitt kontor mellan 1988 och 2010. Byggnaden har vi numera lämnat men dess karaktäristiska magasinsdörrar med luckor lever kvar i vår logotyp

2008 startade BWC upp sin verksamhet i Karlshamn där vi numera har vår verksamhet. Kontoren i Eskilstuna och Göteborg har avvecklats under resans lopp

Så vi fortsätter att kombinera historia med framtid genom ständig utveckling med lyhördhet för vad som krävs och behövs tillsammans med våra kunder.