Karlshamn: +46 70 591 80 23

Förändringsledning

Allt förändras i olika takt och i olika omfattning. Detta gäller oavsett om vi talar om vår omvärld, vårt arbete och arbetsinnehåll, vi som individer eller medarbetare, inom företag eller i vår närmaste omgivning.

Förändringar ställer krav på företag att följa med i utvecklingen kring helhet, enskilda befattningar, avdelningar och/eller grupper.

Om man söker på ordet förändringsledning kan följande beskrivning vara en av dem som kommer upp:

”Förändringsledning är ett strukturerat tillvägagångssätt för att ledsaga grupper, individer och organisationer från ett nuläge till ett önskvärt framtida läge.”

Under denna typ av processer är vår erfarenhet att det är bra om man: kan använda externa resurser för helheten av förändringen oavsett vilken nivå inom företaget det handlar om eller i delar/avsnitt som omfattas eller påverkas.

Medarbetarskap och ledarskap är därmed viktiga faktorer att bistå med. Detta har vi funnit i de nära samarbeten vi har med våra uppdragsgivare. För att få bästa möjliga resultat och stöd till organisationen har vi en närvaro hela vägen med ett avslut och överlämnande till organisationen.

Exempel på nivåer vid förändringsledning:

  • Styrelse
  • VD/Platschef
  • Ledning
  • Mellanchef
  • Första linjens chef
  • Medarbetare

Våra insatser är:

  • Målinriktade och mätbara
  • Pedagogiskt implementerade
  • Närvaro hela vägen