Karlshamn: +46 70 591 80 23

Projektledning

Projekt finns i vår vardag både i stort och smått, inom alla företag och branscher/industrier.

För att ta sig fram från uppstart till avslut är ledningen av ett projekt och/eller ingående delprojekt viktigt.Detta gäller oavsett om vi talar tekniska eller administrativa projekt, utvecklingsprojekt eller förändringsprocesser.

BWC Consultants har kompetenser och erfarenheter som ger möjligheter att lyckas med projekten.

Genom projektmodeller som exempelvis Props och Prime tillsammans med verktyg som DMAIC ges en bra struktur i arbetet.

Detta i kombination med smidighet och snabbhet ger en rak väg från definierat problem till implementerade lösningar.

Vi är projektledare för olika nivåer av projekt inom företag. Detta kan innebära att vi är projektledare för det totala projektet eller som delprojektledare för specifika områden.

Exempel på projekt:

  • Omställning
  • Utveckling
  • Logistik
  • Effektivisering
  • Införande Ledningssystem
  • Maskinombyggnad
  • Nybyggnation