Brick Warehouse Consultants förändringsledning

”Förändringsledning är ett strukturerat tillvägagångssätt för att ledsaga grupper, individer och organisationer från ett nuläge till ett önskvärt framtida läge.”

Medarbetarskap och ledarskap är därmed viktiga faktorer att bistå med. Detta har vi funnit i de nära samarbeten vi har med våra uppdragsgivare. För att få bästa möjliga resultat och stöd till organisationen har vi en närvaro hela vägen med ett avslut och överlämnande till organisationen.

Exempel på Brick Warehouse Consultants förändringsledning:

– Styrelse

– VD/Platschef

– Ledning

– Mellanchef

– Första linjens chef

– Medarbetare

 

Våra insatser är:

– Målinriktade och mätbara

– Pedagogiskt implementerade

– Närvaro hela vägen