Brick Warehouse Consultants projektledning

Att ta in extern projektledning är något som ofta underlättar för många företag. Projekt finns i vår vardag både i stort och smått, inom alla företag och branscher/industrier. För att ta sig fram från uppstart till avslut är ledningen av ett projekt och/eller ingående delprojekt viktigt.

Detta gäller oavsett om vi talar tekniska eller administrativa projekt, utvecklingsprojekt eller förändringsprocesser.

Vi har kompetenser och erfarenheter som ger möjligheter att lyckas med era projekt.

Brick Warehouse Consultants projektledning använder sig av verktyg som t.ex. DMAIC för att ge en bra struktur i arbetet. Detta i kombination med smidighet och snabbhet ger en rak väg från definierat problem till implementerade lösningar.

Vi är projektledare för olika nivåer av projekt inom företag. Detta kan innebära att vi är projektledare för det totala projektet eller som delprojektledare för specifika områden.

Exempel på projekt:

– Omställning

– Utveckling

– Införande ledningssystem

– Logistik

– Effektivisering

– Maskinombyggnad

– Nybyggnation