Lean 

– Bas

Förkunskaper: Inga. Lämplig för operatör, etc

Innehåll: Historik, 5S, processförståelse, processflöde, 8 slöserierna.

 

– Underhåll

Förkunskaper: Viss Uh-kompetens önskvärd. Lämplig för Uh-personal, linjechef, etc.

Innehåll: Historik, OPUH/SpecUh, frekvens-tid, MTTR-MTBF, UH-KPI

 

– Avancerad

Förkunskaper: Office baskunskap. Lämplig för Linje-chef, avd-chef, etc.

Innehåll: Värdeflödesanalys, kaizen, smed, daglig styrning, produktions-KPI