Yellow belt

Förkunskaper: inga. Lämplig för operatör etc.

Innehåll: LEAN Intro, bas 6 Sigma, förståelse mätning/analys, förbättringsarbete, definition avvikelser.

Utbildningstid: 2 dagar.

Green belt

Förkunskaper: Yellow Belt kompetens önskvärd, office baskunskap. Lämplig för linje-chef, avd-chef, etc.

Innehåll: LEAN Bas, 6 Sigma verktygslåda, inhämta fakta/hantera fakta. Kunskapstest certifiering: praktiskt lösande av mindre projekt.

Utbildningstid: 5 dagar.

Black belt

Förkunskaper: Green Belt kompetens önskvärd. Lämplig för linje-chef, avd-chef, etc.

Innehåll: LEAN Advance, skarpt projekt, DMAIC, CP/CPK, PPK, Skapa KPIer. Examination certifiering: praktiskt lösande av större projekt.

Utbildningstid: 40 dagar.